Odstúpenie od zmluvy

Úvod InfoOdstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(Tento formulár vyplňte a zašlite len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

 

  • Komu: Maveka, s.r.o., Ružová dolina 25, Bratislava 82109, IČO: 46822992
  • Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy za tento tovar:

          názov tovaru/množstvo:

         

          špecifikácia tovaru:

         

          špecifikácia platby:

  • Dátum objednania/prijatia tovaru:
  • Meno a priezvisko/názov organizácie spotrebiteľa:
  • Adresa a kontakt spotrebiteľa:
  • Podpis oprávnenej osoby (v prípade listinnej podoby):
  • Dátum podania žiadosti:

 

 

 

Copyright 2014 - 2022 © Geocaching shop