Zašifrované texty

Pridané: 31.07.2017

Čo s tým vlastne mám robiť? Kde mám začať? To sú asi dve najčastejšie otázky po tom, ako si kešer otvorí listing kešky označenej modrým otáznikom. V dnešnej lekcii vám poradíme čo robiť, keď na vás z listingu namiesto finálnych súradníc vyskočí hromada porozhadzovaných písmeniek. Na vylúštenie „zamotaných“ textov vám v dvoch tretinách prípadov stačí poznať niekoľko základných šifier. V tých ostatných sa musíte spoľahnúť na dobré srdce ownera a hľadať v listingu indíciu, ktorá vás k rozlúsknutiu šifry nasmeruje. 

Lúštenie mysteriek nespravíte na dva kliky v Googli. 

Geocaching, kešky, šifry, kódovanie, mysterky    

 

Odhalenie šifry 

Geocaching, kešky, šifry, kódovanie, mysterky

Pátranie po spôsobe odhalenia zašifrovaných súradníc začnite tým, že si pozriete hodnotenie náročnosti (Difficulty). Na stránke Geocaching.com je uvedená hneď v záhlaví listingu. Pokiaľ má menej ako 3,5 hviezdičky, máte pomerne veľkú šancu na úspech. Ak má hviezdičiek viac a informácie uvedené v tomto článku sú pre vás novinkou, vyberte si radšej na začiatok inú mysterku s nižšou náročnosťou. 

Ukryté indície

Meno šifry potrebnej na rozkódovanie textu je zvyčajne ukryté v listingu kešky, neplatí to však stopercentne. Pozorne si prečítajte popis, prezrite si názov a hint. Porozmýšľajte nad atribútmi a skontrolujte vložené obrázky aj pozadie listingu. Tipy, ako na šifry v obrázkoch, si môžete prečítať v predchádzajúcom čísle nášho časopisu. 


Lokalizácia šifry 

Geocaching, kešky, šifry, kódovanie, mysterky

Pri čítaní listingu otáznikovej kešky rozumiem všetkému až do chvíle, kým v texte nenarazím na podivné písmenká. Na prvý pohľad nedávajú žiadny zmysel. Čo to môže byť, to Nxb ilyhfgvz ghgb zlfgrexh? Ako prvé mi napadne, že sa autor zapozeral von oknom a netrafil prstami na správne písmená na klávesnici. Pravdepodobnejšie však je, že sa v tom kúsku nezrozumiteľného textu ukrývajú súradnice alebo indície potrebné pre ďalšie lúštenie. Najjednoduchšími a preto aj najpoužívanejšími šiframi na zamotanie písmeniek sú substitučné šifry Caesar a Vigenère. Udazdo txet ťatíčerp íčats ohcudondej is ydekein a. 

Cézarova šifra (variant ROT13) 

Táto jednoduchá šifra vymieňa (substituuje) písmenká v abecede. V geocachingu je najčastejšie používaným variantom posun o 13 pozícií. Keď prelomíte 26 znakovú anglickú abecedu napoly a druhú polovicu položíte pod prvú, dostanete jednoduchý šifrovací kľúč. Všetci kešeri ho používajú pri čítaní hintov ku keškám. Ľahko sa dá naučiť, stačí si v duchu predstaviť dekódovaciu mriežku a potom len povymieňať horné písmenká za spodné a naopak.

Vigenèrova šifra Geocaching, kešky, šifry, kódovanie, mysterky

Opis Vigenèrovej šifry môžete nájsť už v písomnostiach z roku 1553. Je založená na rovnakom princípe ako Cézarova šifra, ale počet znakov pri výmene určuje kľúčové slovo. Na príklade to pochopíte hravo. Povedzme, že súradnice začínajú slovom štyridsaťosem, samozrejme, bez diakritiky. Zakódujme toto slovo podľa kľúča „publish“. Pri šifrovaní vezmete prvé písmeno zašifrovaného slova, čiže S, a prvé písmeno kľúča P.  V tabuľke vyhľadáte v zvislom stĺpci písmeno S, v horizontálnom P a namiesto pôvodného S zapíšete písmeno, ktoré ste našli v priesečníku. Postup zopakujete pre každé ďalšie písmeno, až napokon získate šifru dzxgalllznhwu. Ak je kódovaná správa dlhšia ako kľúč, opakuje sa kľúčové slovo toľkokrát, koľko je potrebné. Pri rozkódovaní postupujete rovnakým spôsobom. 

Vítaní pomocníci 

Našťastie sú na svete ľudia, ktorí sa postarali o to, aby sme sa pri väčšine šifier nemuseli trápiť manuálnym dešifrovaním. Na internete môžete nájsť množstvo online dekodérov. Obľúbená webová stránka Geocachingtoolbox.com ponúka neuveriteľné množstvo dekódovacích algoritmov. Preto, že často podobné veci riešime aj v teréne, existuje aj neplatená mobilná aplikácia GCC - GeoCache Calculator s viac ako 250 funkciami. 

Tajné abecedy

Zakódované správy môžu byť ukryté známymi aj neobvyklými spôsobmi. Medzi najrýchlejšie odhaliteľné patria Morzeovka, Braillovo písmo a abecedy typu „semafor“. Obrázkových abecied je veľmi veľa, ale práve s týmito tromi typmi sa stretnete najčastejšie. 

Geocaching, kešky, šifry, kódovanie, mysterkyMorzeovka

Kódovanie v tvare bodiek a čiarok vám hneď napovie, akú šifru treba na rozkódovanie textu použiť. Stačí len vyhľadať na webe Morseovu abecedu a posolstvo je na svete. No nie vždy je to také jednoduché, občas je owner prefíkaný a zašifruje správu dvojnásobne. Vo vete „aeouf srgie vrkjs wdkoa kiaoe wrgfj znswk lhjks ywjhf gheou grtkl vhdki vuaoe auieo tfkls“ má každé slovo päť znakov, čo napovedá, že ide o čísla v Morseovej abecede. Potom už len stačí pochopiť, že vo vete sú bodky nahradené samohláskami a čiarky spoluhláskami a výsledné znaky dekódovať. Opakujúci sa počet písmen v zakódovaných slovách býva veľmi užitočný. Ak slová obsahujú sedem alebo osem znakov, môže to znamenať, že výsledkom lúštenia budú GPS súradnice a treba hľadať čísla.

Braillovo písmo

Louise Braille vyvinul písmo pre nevidomých už ako 15 ročný. Vďaka nemu môžu od roku 1824 čítať a písať aj ľudia so zrakovým postihnutím. Každý znak Braillovej abecedy pozostáva zo šiestich bodov rozmiestnených v troch riadkoch a dvoch stĺpcoch. Niektoré z nich sú vystúpené, aby sa dali rozoznať hmatom. Pozícia výstupkov určuje konkrétne písmeno alebo číslo. Ak máte pred sebou šifru, obsahujúcu šesťbodové  znaky, skúste sa pohrať s Braillovou abecedou. Ja som sa ňou nechala nachytať v teréne pri podarenej wherigovke „Šifrovaná VI (Zálesácka)“ (GC58MM0) od misoba, kde ma dostali lienky šesťbodkové. 

Semafor Geocaching, kešky, šifry, kódovanie, mysterky

Semaforová abeceda sa v námorníctve používala od 17. storočia. Systém znakov je tvorený pozíciami dvoch rúk s vlajkami, v reči námorníkov známymi pod pojmom signály. Signalizácia vlajkami pri dobrej viditeľnosti umožňovala rozhovor medzi námorníkmi na pomerne vzdialených lodiach. Na rozdiel od morzeovky, kde je jeden znak zložený z viacerých čiarok a bodiek, každý signál semaforovej abecedy má svoj vlastný význam. Ak teda v listingu objavíte panáčikov s vlajkami, hneď vám bude jasné, že sa máte zamerať na semaforovú abecedu. 

Slová v číslach

Čo ak namiesto zhluku písmen narazíte na kôpku nič nehovoriacich čísiel? Možno, že niektorí duševne labilnejší jedinci od hrôzy pred matematikou utečú, ale čo vy ostatní? Vyskúšajme spoločne aspoň základné možnosti. Pozrieme sa na ASCII tabuľku a preťukneme si číselné sústavy. 

Geocaching, kešky, šifry, kódovanie, mysterkyASCII tabuľka

Dlžizné pomenovanie American Standard Code for Information Interchange v preklade znamená Štandardný americký kód pre výmenu informácií. Takmer každý ho pozná pod skratkou ASCII. Neľakajte sa, nejde o ďalšiu šifru. Je to zoznam kódov jednoznačne definujúcich všetky existujúce znaky rôznych abecied, zoskupený do tabuľky. Pretože počítače rozumejú iba číslam, ASCII tabuľka je celosvetovo platným prevodníkom medzi číslami a znakmi, čo znamená, že každý znak vieme vyjadriť aj číselnou hodnotou. 

Číselné sústavy

Pokiaľ sú hľadané súradnice zobrazené ako čísla a pritom nezodpovedajú žiadnemu formátu, ktorý by ste mohli zadať do GPS, skúste použiť prevod medzi číselnými sústavami. Zápis v dvojkovej sústave identifikujete veľmi ľahko, používa len dva symboly, 0 a 1. Na ostatné konverzie skúste použiť skvelý nástroj Base conversion na stránke Geocaching Toolbox. V jedinom kroku zobrazuje výsledok až v 62 číselných sústavách naraz. 

Tajuplný svet šifier

Geocaching, kešky, šifry, kódovanie, mysterky

Šifier existuje neuveriteľné množstvo. Čo je horšie, môžu sa navzájom aj kombinovať. Pri lúštení mysteriek postupujte krok za krokom. Najskôr naberte skúsenosti na ľahších kúskoch a trpezlivo k nim pridávajte nové vedomosti. Otvorí sa vám neuveriteľný svet krásnych, dokonale prepracovaných kešiek. Prežijete euforické stavy pri úspešnom rozlúštení napohľad nepreniknuteľných záhad a objavíte netušené možnosti. Napokon sa môže stať, že sa do šifier doslova zamilujete. 


-naSche-


Späť na zoznam článkov
Copyright 2014 - 2022 © Geocaching shop