SHOP

Všetko pre geocaching Bratislava Slovensko.

Máte doma geocachera? Kešky, logbooky, travel bugy, geocoiny a darčeky pre geocacherov nájdete v našom Geocachingovom obchode.

Potreby pre geocaching Bratislava.

DOVOLENKA do 30.6.2022

📯na známosť sa dáva: od 1. mája bude náš SHOP na celé dva mesiace vypnutý 😲

Je to hlavne z dôvodu, že ideme na dva mesiace cestovať po svete a nemáme domácich škriatkov, ktorí by vám vaše objednávky zabalili a poslali 🤷

Ale počas našej cesty budeme vytvárať Geocachingový obchod na super luxusnej novej platforme a bude pre vás ešte krajší zrozumiteľnejší, prehľadnejší a samozrejme s novým tovarom 💪

Súvisí s tým bohužiaľ aj zmena vašich registrácii, bude treba nové a tým pádom vám vypršia aj vaše vernostné body, ktoré ste si u nás nazbierali a nevyčerpali.

Vyhlasujeme týmto KONIEC vernostných bodov k 30. aprílu 2022 ❤️📯✅HOLIDAY until 30.6.2022 

📯 to make it known: from 1 May, our SHOP will be switched off for a full two months 😲

This is mainly because we travel around the world for two months and we don't have house elves to pack and send you your orders 🤷

But during our trip we will create a Geocaching store on a super luxurious new platform and it will be even more beautiful for you, clearer, clearer and, of course, with new goods 💪

Unfortunately, the change in your registration is also related to this, you will need new ones and thus your loyalty points, which you have collected and not used up with us, will expire.

We hereby declare the END of loyalty points as of April 30, 2022 ❤️📯✅

Copyright 2014 - 2022 © Geocaching shop